Inwestorom proponujemy:
- załatwienie formalności związanych z konserwatorską stroną przedsięwzięcia
- sprawne przeprowadzenie zleconych przez służby konserwatorskie badań – wykopaliskowych lub nadzorów archeologicznych
- wykonanie dokumentacji terenowej – rysunkowej, fotograficznej, opisowej itd., zgodnej z wymogami konserwatorskimi
- opracowanie wyników badań.

Więcej oficjalnych informacji inwestorzy uzyskają pod adresem:
http://www.ooda.pl/poradnik.htm
http://www.ooda.pl/wuoz.htm

Inwestorzy mogą również pobrać wnioski o pozwolenie na przeprowadzenie badań:
- wniosek o pozwolenie na badania.doc
- wniosek o pozwolenie na badania.pdf


WAŻNE!
Inwestor, który dowiaduje się, że chce coś wybudować na obszarze objętym ochroną konserwatorską, zwykle uważa, że spotkało go straszne nieszczęście – że wydłuży się czas budowy i wzrosną jej koszty. Ta opinia nie jest prawdziwa. Po rozmowach z nami okazuje się, że koszty są z reguły niewielkie, a sprawnie przeprowadzone wykopaliska nie pochłaniają wiele czasu.