PAPO Pracownia Archeologiczna
Śledziejowice 254
32-020 Wieliczka

tel. 601 95 93 64
tel. 693 124 624
e-mail: papoarcheo@papoarcheo.pl

Pomysł i redakcja strony: Katarzyna Olejarczyk
Rysunki: Andrzej Zaręba
Grafika: B'negative
Webmaster: mLAB
Zdjęcia: archiwum PAPO

WAŻNE!
Inwestor, który dowiaduje się, że chce coś wybudować na obszarze objętym ochroną konserwatorską, zwykle uważa, że spotkało go straszne nieszczęście – że wydłuży się czas budowy i wzrosną jej koszty. Ta opinia nie jest prawdziwa. Po rozmowach z nami okazuje się, że koszty są z reguły niewielkie, a sprawnie przeprowadzone wykopaliska nie pochłaniają wiele czasu.